Café og socialt samvær

Vi har to cafeer hvor alle er velkomne til hyggeligt samvær med andre ældre.

Kontakt os hvis du har lyst til at være med til at oprette en café, og har adgang til et passende lokale.

Ældre hjælper Ældre, Frivilligcentret, Jernbanegade 21A, 4000 Roskilde